Integritetspolicy

Information om personuppgifter i kampanjen Vad blir din hyra

Din personliga integritet

Hyresgästföreningen respekterar din integritet och vill att du ska känna dig helt trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Den här informationen är bland annat till för att du ska få veta vilka uppgifter om dig vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur länge uppgifterna sparas. Du får även information om dina rättigheter gentemot oss när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några generella frågor kring Hyresgästföreningens personuppgiftsbehandling, eller om du har specifika frågor om hur vi behandlar just dina uppgifter.

Vem är ansvarig för Hyresgästföreningens personuppgiftsbehandling?

Hyresgästföreningen med organisationsnummer 802001–5106 är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för kampanjen Vad blir din hyra. Våra kontaktuppgifter är: Hyresgästföreningen, Box 7514, 103 92 Stockholm. Du når oss per telefon på 0771–443 443.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att mejla till dataskyddsombud@hyresgastforeningen.se. Om du har frågor om kampanjen Vad blir din hyra är du välkommen att kontakta Hyresgästföreningens växel på 0771–443 443.

Om du vill återkalla ditt samtycke

Vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke. Du kan när som helst under kampanjen ta tillbaka ditt samtycke genom att mejla dataskyddsombud@hyresgastforeningen.se eller ringa vår växel på 0771–443 443

Vår behandling av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter sker för att vi ska kunna informera dig om kampanjen ”Vad blir din hyra”. Informationen lämnas via telefon, sms eller e-post.

Vårt ändamål med behandlingen är att du ska kunna få information om hur du aktivt kan engagera dig i Hyresgästföreningens arbete för att motverka att marknadshyror införs.

De personuppgifter vi behandlar är ditt namn, ditt telefonnummer, din e-post, ditt postnummer, din nuvarande hyra och den hyreshöjning som beräknas bli om marknadshyra införs. Samtliga uppgifter, förutom den beräknade hyreshöjningen, lämnar du själv till oss på hemsidan för kampanjen.

Vår rättsliga grund är att du samtycker till vår behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke och bli avregistrerad från kampanjen.

Dina personuppgifter sparas så länge kampanjen pågår, men inte längre än till den 31 mars 2019.

Vi delar inte dina kontaktuppgifter med någon annan inom ramen för kampanjen ”Vad blir din hyra”, utom i de fall vi kan komma att ha en rättslig skyldighet att göra det.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att av Hyresgästföreningen få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i så fall få tillgång till personuppgifterna och information om behandlingen, exempelvis ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

Din rätt till rättelse

Om du anser att de personuppgifter som Hyresgästföreningen har om dig är felaktiga, exempelvis uppgift om namn och e-postadress, har du rätt att få uppgifterna rättade och kompletterade.

Din rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis för det fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Din rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, med undantag för lagring. Du kan utöva denna rättighet om du exempelvis bestrider dina personuppgifters korrekthet eller om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Du kan när som helst genom att kontakta oss avanmäla dig från utskick från oss.

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig och som du har tillhandahållit Hyresgästföreningen, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att behandlingen sker automatiserat och att behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal.

Tillbaka till kampanjsidan

Cookies

En cookie är en mindre textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Syftet med cookies är att göra besöket på webbplatsen enklare för dig. På kampanjen Vad blir din hyras webbplats används cookies (egna och från tredje part) för att föra statistik över besökare, kunna visa riktad marknadsföring för den här kampanjen i andra kanaler och hålla reda på om besökaren godkänt användning av cookies. Om du inte vill ha cookies kan du ta bort den funktionen i inställningarna för din webbläsare eller ändra dina inställningar för sidan på den här länken. Vi sparar våra egna cookies i 12 månader och tredjepartscookies sparas i upp till 24 månader.

Tillbaka till kampanjsidan

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har särskilda IT-system med funktioner som är till för att skydda din personliga integritet. Alla våra system har dokumenterade rutiner för vem som måste ha vilken behörighet, samt högsta möjliga skydd mot intrång.

Tillbaka till kampanjsidan

Tillsynsmyndighet

Om du skulle anse att dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) inte har tillgodosetts, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Mer information om hur det går till finner du på www.datainspektionen.se.

Tillbaka till kampanjsidan